STRONA GŁÓWNA - Biuletynu Informacji Publicznej

obrazek

Urząd Gminy Doruchów

Konto bankowe dla podatków lokalnych, opłaty skarbowej i innych wpływów

65 8413 0000 0906 6483 2000 0003

konto bankowe dla opłat za odpady komunalne

12 841300000906648320000084

Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie

Oddział w Doruchowie

 

 

STRONA GŁOWNA  Biuletynu Informacji Publicznej

 Urząd Gminy Doruchów

NAZWA     GMINA DORUCHÓW

 RODZAJ:

     GMINA WIEJSKA

 POWIAT:

     Ostrzeszowski

 WOJEWÓDZTWO:

     Wielkopolskie

 ADRES:

     Kępińska 13

 KOD:

     63-505

 MIEJSCOWOŚĆ:

     Doruchów

 

 

 

KONTAKT:

 

    (+48 62) 7363220

    (+48 62) 7363221

    (+48 62) 7363240

    email: ug@doruchow.pl

    Skrytka EPUAP - /ugdoruchow/skrytka

 BUDŻET

     Rok 2017

        - Dochody - 22.350.541 zł
        - Wydatki  - 23.623.167 zł

 OBSZAR:

      9.933 ha

 LICZBA LUDNOŚCI:

      5 362 mieszkańców

 % NA INWESTYCJE:

     14,8 %

 WÓJT

     - Urszula Kowalińska

 SEKRETARZ

     - Sławomir Jędrzejewski

SKARBNIK

     - Beata Kasiura-Wyrwas


  


 NASZ SERWIS INTERNETOWY:
 

http://www.doruchow.pl