OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU


1. Zamawiający;

a/. Gmina Doruchów

b/. Regon 250855009

c/. 63-505 Doruchów ul. Kępińska 13, wielkopolskie, ostrzeszowski

d/. Doruchów

e/. tel. /0-62/ 731-56-77 fax /0-62/ 731-56-87

f/. BIP. doruchow, pl.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego :

Na wykonanie remontu istniejących dwóch zbiorników retencji wody pitnej

3. Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania /bez VAT/ 6.519,45 euro słownie: sześćtysięcypięćsetdziewiętnaście45/100

4. Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w BIP. doruchow. pl.

5. Nie dopuszczono składania ofert częściowych.

6. Oznaczenie oferty częściowej - nie dotyczy.


7. Dane o ofertach:

a/. liczba złożonych ofert: 2

b/. liczba ofert odrzuconych ofert i ofert nierozpatrzonych z powodu wykluczenia

oferenta: 0


8. Cena ofert:

a/. cena najtańszej oferty: 21.007,36 zł. brutto

b/. cena najdroższej oferty: 39.133,55 zł. brutto


9. Wybrano następującą ofertę:

a/. Centrum Usług Specjalistycznych Wiesław Jankowski

b/. Regon 250408121

c/. 62-800 Kalisz, wielkopolskie, kaliski

d/.ul. Kalisz ul. J. Kochanowskiego 6

e/. tel. /0-62/ 753-58-73 fax 732-16-819


Cena wybranej oferty: 21.007,36 zł. brutto

słownie: dwadzieściajedentysięcysiedemzłotych36gr.