OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

1. Zamawiający;

a/. Gmina Doruchów

b/. Regon 250855009

c/. 63-505 Doruchów ul. Kępińska 13, wielkopolskie, ostrzeszowski

d/. Doruchów

e/. tel. /0-62/ 731-56-77 fax /0-62/ 731-56-87

f/. BIP. doruchow, pl.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego :

Budowa sali sportowej z zapleczami w Doruchowie

3. Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania  /bez VAT/ 818.846,67 euro słownie: osiemsetosiemnaścietysięcyosiemsetczterdzieścisześćeuro67/100

4. Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane:

     - w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 7.04.2005 nr 67 poz. 15155

     - w BIP. doruchow. pl.

5. Nie dopuszczono składania ofert częściowych.

6. Oznaczenie oferty częściowej - nie dotyczy.

 

7. Dane o ofertach:

a/. liczba złożonych ofert:  6

b/. liczba ofert odrzuconych ofert i ofert nierozpatrzonych z powodu wykluczenia

     oferenta: 0

 

8. Cena ofert:

a/. cena najtańszej oferty: 2.926.006,59 zł. brutto

b/. cena najdroższej oferty: 3.588.607,64 zł. brutto

 

9. Wybrano następującą ofertę:

a/. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo - Usługowe

      "TADBUD" Tadeusz Wodecki

b/. Regon 250523900-00021

c/. 63 - 304 Czermin 67a wielkopolskie, pleszewski

d/. Czermin 67a

e/. tel. /0-62/ 74-16-838  fax 74-16-838

 

Cena wybranej oferty: 2.926.006,59 zł. brutto

słownie: dwamilionydziewięćsetdwadzieściasześćtysięcysześćzłotych59gr.

              

 

 

 

                                                                                              Wójt Gminy

 

                                                                                              Józef Wilkosz