OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

 

 

  1. Zamawiający:

      a/. Gmina Doruchów

      b/. Regon 250855009

      c/. 63-505 Doruchów ul. Kępińska 13, wielkopolska, ostrzeszowski

      d/. tel. /0-62/ 731-56-77 fax  /0-62/  731-56-87

      e/. BIP.doruchow,pl.

 

  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego :

       Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi przy wznoszeniu Sali sportowej z zapleczami w Doruchowie

  1. Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania /bez VAT/  9.826,15   euro słownie: dziewięćtysięcyosiemsetdwadzieściasześćeuro15/100
  2. Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane:

      - w BIP. doruchow. pl.

        Dodatkowo informacja o ogłoszonym przetargu została zamieszczona w gazecie

        Ziemia Kaliska.

5.  Nie dopuszczano składania ofert częściowych.

6.   Oznaczenie oferty częściowej – nie dotyczy

 

7.   Dane o ofertach:

      a/. liczba zlożonych ofert:  1

      b/. liczba ofert odrzuconych i ofert nie rozpatrzonych z powodu wykluczenia

           oferenta: 0

 

8. Cena oferty:

      a/. cena oferty: 29.280,00 zł brutto

 

9. Wybrano następującą ofertę:

     a/. Biuro Projektowo Inwestycyjno Konsultingowe „PROIKO” i Partnerzy.

      b/. Regon 250422894

      c/. 63-600 Kępno, wielkopolskie, kępiński    

      d/. Kępno ul. Kościuszki 9

      e/. tel. /0-62/  782 30 47

 

Cena wybranej oferty: 29.280,00 zł brutto

 słownie: dwadzieściadziewięćtysięcydwieścieosiemdziesiątzłotych

 

 

 

 

                                                                                                                Wójt Gminy

 

                                                                                                                Józef Wilkosz