OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

 

 

  1. Zamawiający:

      a/. Gmina Doruchów

      b/. Regon 250855009

      c/. 63-505 Doruchów ul. Kępińska 13, wielkopolska, ostrzeszowski

      d/. tel. /0-62/ 731-56-77 fax  /0-62/  731-56-87

      e/. BIP.doruchow,pl.

 

  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego :

       Remont budynku Urzędu Gminy w Doruchowie

  1. Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania /bez VAT/  11.214,96   euro słownie: jedenaścietysięcydwieścieczternaścieeuro96/100
  2. Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane:

      - w BIP. doruchow. pl.

5.  Nie dopuszczano składania ofert częściowych.

6.   Oznaczenie oferty częściowej – nie dotyczy

 

7.   Dane o ofertach:

      a/. liczba zlożonych ofert:  1

      b/. liczba ofert odrzuconych i ofert nie rozpatrzonych z powodu wykluczenia

           oferenta: 0

 

8. Cena oferty:

      a/. cena oferty: 50.765,99 brutto

 

9. Wybrano następującą ofertę:

     a/. Usługi Ogólnobudowlane Witold Talar

      b/. Regon 250756780

      c/. 63-500 Ostrzeszów, wielkopolskie, ostrzeszowski    

      d/. Siedlików 207

      e/. tel. /0-62/ 730-15-00, 730-75-70

 

Cena wybranej oferty: 50.765,99 zł. brutto

 słownie: pięćdziesiąttysięcysiedemsetsześćdziesiątpięćzłotych 99gr

 

 

 

 

 

                                                                                                                Wójt Gminy

 

                                                                                                                Józef Wilkosz