OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

 

 

  1. Zamawiający:

      a/. Gmina Doruchów

      b/. Regon 250855009

      c/. 63-505 Doruchów ul. Kępińska 13, wielkopolska, ostrzeszowski

      d/. tel. /0-62/ 731-56-77 fax  /0-62/  731-56-87

      e/. BIP.doruchow,pl.

 

  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

       „Remont budynku komunalnego w miejscowości Wrzosy 5”

  1. Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania /bez VAT/ 8.456,86   euro słownie: osiemtysięcyczterystapięćdziesiątsześćeuro86 /100
  2. Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane:

      - w BIP. doruchow. pl.

5.  Nie dopuszczano składania ofert częściowych.

6.   Oznaczenie oferty częściowej – nie dotyczy

 

7.   Dane o ofertach:

      a/. liczba złożonych ofert:  2

      b/. liczba ofert odrzuconych i ofert nie rozpatrzonych z powodu wykluczenia

           oferenta: 0

 

8. Cena oferty:

      a/. cena oferty: 30.723,02 zł brutto

 

9. Wybrano następującą ofertę:

     a/. Zakład Ogólno-Budowlany MAL-BUD Szymon Rubik .

      b/. Regon 250305651

      c/. 63-500 Ostrzeszów, wielkopolskie, kępiński    

      d/. Ostrzeszów ul. Berlinga 14

      e/. tel. /0-62/  730 41 87

 

Cena wybranej oferty: 30.723,02 zł brutto

 słownie: trzydzieścitysięcysiedemsetdwadzieściatrzyzłote02gr.

 

 

Doruchów 21.07.2005

 

 

                                                                                                                Wójt Gminy

 

                                                                                                                Józef Wilkosz