OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

 

 

  1. Zamawiający:

      a/. Gmina Doruchów

      b/. Regon 250855009

      c/. 63-505 Doruchów ul. Kępińska 13, wielkopolska, ostrzeszowski

      d/. tel. /0-62/ 731-56-77 fax  /0-62/  731-56-87

      e/. BIP.doruchow,pl.

 

  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

       „Budowę linii kablowej oświetlenia parku w Doruchowie”

  1. Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania /bez VAT/ 14.277,58   euro słownie: czternaścietysięcydwieściesiedemdziesiątsiedem58 /100
  2. Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane:

      - w BIP. doruchow. pl.

5.  Nie dopuszczano składania ofert częściowych.

6.   Oznaczenie oferty częściowej – nie dotyczy

 

7.   Dane o ofertach:

      a/. liczba złożonych ofert:  5

      b/. liczba ofert odrzuconych i ofert nie rozpatrzonych z powodu wykluczenia

           oferenta: 1

 

8. Cena oferty:

      a/. cena oferty: 56.331,68 zł brutto

 

9. Wybrano następującą ofertę:

     a/. Zakład Usług Elektrycznych Romuald Kubzdyl  .

      b/. Regon 250507805

      c/. 63-600 Kępno, wielkopolskie, kępiński    

      d/. Kępno ul. Młyńska 42

      e/. tel. /0-62/  7782-34-21

 

Cena wybranej oferty: 56.331,68 zł brutto

 słownie: pięćdziesiątsześćtysięcytrzystatrzydzieścijedenzłotych68gr.

 

 

Doruchów 25.07.2005

 

 

                                                                                                                Wójt Gminy

 

                                                                                                                Józef Wilkosz