OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

 

 

  1. Zamawiający:

      a/. Gmina Doruchów

      b/. Regon 250855009

      c/. 63-505 Doruchów ul. Kępińska 13, wielkopolska, ostrzeszowski

      d/. tel. /0-62/ 731-56-77 fax  /0-62/  731-56-87

      e/. BIP.doruchow,pl.

 

  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

       „Budowę sieci wodociągowej ul. Kaliska - Dąbrowka”

  1. Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania /bez VAT/ 16.494,00euro słownie:szesnaścietysięcyczterystadziewiąćdziesiątczterytysiące.
  2.  Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane:

      - w BIP. doruchow. pl.

5.  Nie dopuszczano składania ofert częściowych.

6.   Oznaczenie oferty częściowej – nie dotyczy

 

7.   Dane o ofertach:

      a/. liczba złożonych ofert:  2

      b/. liczba ofert odrzuconych i ofert nie rozpatrzonych z powodu wykluczenia

           oferenta: 0

 

8. Cena oferty:

      a/. cena oferty: 39.820,06 zł brutto

 

9. Wybrano następującą ofertę:

     a/. Przedsiębiorstwo Budowlane „M. Wawrzyniak”  .

      b/. Regon 250616227

      c/. 63-500 Ostrzeszów, wielkopolskie, ostrzeszowski    

      d/. Ostrzeszów ul. Gen. Sikorskiego 41 B

      e/. tel. /0-62/  730-24-84

 

Cena wybranej oferty: 39.820,06 zł brutto

 słownie: trzydzieścidziewięćtysięcyosiemsetdwadzieściazłotych06gr.

 

 

Doruchów 30.08.2005

 

 

                                                                                                                Wójt Gminy

 

                                                                                                                Józef Wilkosz