Symbol:
R.RBiGK.6624

Wydział:
Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gosp. Komunalnej.

Podstawa prawna:
1. Art. 47 a pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 ze zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. (Dz. U. 2021, poz. 1368)


Opłaty:
Nie pobiera się.

Termin odpowiedzi:
Do 30 dni


Jednostka odpowiadająca:
Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Tryb odwoławczy:
nie przysługuje


Uwagi:


Dokumenty
  • wniosek o ustalenie numeru porządkowego (wymagany)