OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY DORUCHÓW

z dnia 18 września 2006 roku


o ustalonych okręgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym do Rady Gminy w Doruchowie

w wyborach zarządzonych na 12 listopada 2006 r.


Na podstawie art.94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( tekst jednolity Dz.U.z 2003 r Nr 159,poz.1547 ze zm.,Dz.U. z 2004r. Nr 25, poz.219 Nr 102,poz.1055 Nr 167,poz.1760, z 2005 r. Dz.U. Nr 175,poz.1457 oraz z 2006 r. Dz.U. Nr 17,poz.128, Nr 34,poz.242,Nr 146,poz.1055,Nr 159,poz.1172), podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych , ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Gminy w Doruchowie.


Nr okręgu

wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba wybieranych radnych

1

Sołectwo Doruchów I ulice: Kaliska, Krótka, Krzywa, Kwiatowa, Leśna, Lipowa, Ogrodowa, Powstańców Wlkp., Słoneczna, Sportowa, Spółdzielcza, Szkolna, Topolowa, Stara Kuźnica I3


2

Sołectwo Doruchów I od nr 1 do nr 81 ulice: Kościelna, Kępińska, Łąkowa, Nowa, Ostrzeszowska, Parkowa, Polna, Rolna, Rzemieślnicza, Spokojna, Tokarska, Zielona

3

3

Sołectwo Doruchów II

wsie: Stara Kuźnica II, Wrzosy, Zalesie, Gruszków

2

4

Sołectwo Skarydzew, wsie: Mieleszówka, Morawin, Wygoda Plugawska,

Sołectwo Plugawice, wsie: Oświęcim, Tonia

2

5

Sołectwo Godziętowy

wsie: Godziętowy, Pieczyska

1

6

Sołectwo Przytocznica


1

7

Sołectwo Tokarzew wsie: Tokarzew, Wygoda Tokarska

1

8

Sołectwo Torzeniec wsie: Rudniczysko, Torzeniec, Torzeniec PGR

2Wójt Gminy

/-/ Józef Wilkosz