Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w 2007r

w zakresie podatków i opłat udzielono ulg , odroczeń ,

umorzeń lub rozłożono spłatę na ratyArt. 14 pkt 2 lit. e ustawy o finansach publicznych Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z póxniejszymi zmianami.Nazwisko i imię , adres

Kwota

Przyczyna umorzenia

1.

Lis Tadeusz Stara Kuźnica

1.320,50

Uzasadniony ważny

interes podatnika

2.

Wróbel Tadeusz Doruchów

577,-

Uzasadniony ważny interes podatnika


Ulgi z tytułu nabycia gruntów3.

Rybczak Wojciech Torzeniec
Opłata adiacencka4.

Cieśla Mirosław


Opłata adiacencka - raty

385,20

Uzasadniony ważny interes podatnika


5.

Łabuda Zbigniew

1.265,50


6.

Sikora Franciszek

1.180,20


7.

Flagmański Sylwester

1.332,00


8.

Komin Regina

647,30


9.

Krzak Stanisław

1.831,50


10.

Karwik Robert

1.032,00


11.

Janiszewski Bogdan

1.395,50


12.

Cieśla Marianna

685,00


13.

Wróbel Roman

3.088,50


14.

Żuczkowska Renata

1.048,00
Doruchów , dnia 2008-05-26

Wójt Gminy
mgr Józef Wilkosz