OGŁOSZENIE

Urzędu Gminy w Doruchowie

 

Mieszkańcy wsi STARA KUŹNICA oraz TORZENIEC

 

W związku ze zmianami administracyjnymi we wsi Stara Kuźnica oraz Torzeniec mieszkańcy mogą występować BEZPŁATNIE z wnioskami o wymianę dokumentów PRAWA JAZDY I DOWODÓW REJESTRACYJNYCH.

Wymiany dokumentów można dokonać w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie od pon. - pt. w godzinach 7.45 - 14.30.  

 

Zwolnienie z obowiązku opłat za wydanie nowego prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjnego obowiązuje do dnia   30.11.2009 r. Wymiana dokumentów po tym terminie będzie płatna.


                                                                  Wójt Gminy Doruchów
                                                                   mgr Józef Wilkosz

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy Urzędu Gminy, w miejscowościach Stara Kuźnica i Torzeniec, na stronie internetowej tut. Urzędu www.bip.doruchow.pl oraz na stronie internetowej Gminy Doruchów.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Doruchów dnia 21.04.2009 r.