O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

         Urząd Gminy w Doruchowie informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/110/2009  Rady Gminy w Doruchowie z dnia 25.03.2009 r.   od 01 czerwca 2009 r. obowiązującą opłatą za przyjęcie odpadów na Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Doruchowie jest stawka 40,00 zł brutto za 1m3 odpadów.

 

 

Doruchów, dnia 07.05.2009 r.