Referat Księgowości
1 piętro, pokój nr 12, 11, 13, 22.

Do zadań Referatu Finansowego należy m. in. wykonywanie i koordynowanie czynności związanych z opracowaniem projektów budżetu gminy oraz jego realizacją. Więcej informacji: Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy.

Aktualnie pełnione funkcje przez osoby oraz zakres spraw załatwianych na danym stanowisku:

  1. Stanowisko ds. księgowości podatkowej i obsługi kasowej -Alicja Stefanowska(62) 736-32-29

  2. Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych - Lidia Gajda (62) 736-32-29

  3. Stanowisko ds. księgowości budżetowej - Wiesława Kamola (62) 736-32-24

  4. Stanowisko ds. finansowych - Elżbieta Niełacna (62) 736-32-24

  5. Stanowisko ds. oświaty i księgowości GOPSu- Magdalena Wróbel (62) 736-32-22

  6. Stanowisko ds. finansowych i płac oświaty - Paulina Kleszcz (62) 736-32-22

  7. Stanowisko ds. księgowości placówek oświatowych- kulturalnych - Danuta Świtoń (62)736-32-22

    Sprawami Referatu Księgowości kieruje Zastępca Skarbnik Gminy - Magdalena Wolińska (62) 736-32-23