Sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Doruchów w poszczególnych latach.