WÓJT

GMINY  DORUCHÓW

 

RR 72241/1/2010                                                             Doruchów, dnia 10.08.2010 r.

 

 

W Y K A Z

 

 

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

        

         Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651  ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

1.

Miejscowość

Gruszków

2.

Oznaczenie nieruchomości wg. danych z ewidencji gruntów

21/3

3.

Nr księgi wieczystej

41428

4.

Powierzchnia w ha

0,83.00

5.

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona w centralnej części wsi Gruszków przy drodze o nawierzchni asfaltowej ok. 4 km od  siedziby miejscowości gminnej. Posiada dostęp do sieci elektrycznej i  wodociągowej. Grunt stanowi siedlisko zabudowań gospodarstwa rolnego tj. folwarku Gruszków w części utwardzony kamieniem polnym z rosnącymi pojedynczo i grupowo drzewami.  Zabudowę stanowi budynek inwentarski (podworski) o   powierzchni zabudowy 383,25 m2 (11,5 m x 33,5 m) wybudowany ok. 1830 r. i przebudowany ok. 1920 r.  oraz fragmenty murowanego opłotowania.  

6.

Przeznaczenie                w planie zagospodarowania przestrzennego

1,98 AG - aktywizacja gospodarcza z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej

7

Obciążenia  nieruchomości oraz zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość

brak

8

Cena nieruchomości      w zł

80 000,00

9

Forma sprzedaży

przetarg ustny nieograniczony

 

 

                                                                                             Wójt

                                                                                 mgr Józef Wilkosz