WÓJT

GMINY  DORUCHÓW

 

RR 72241/2/2010                                               Doruchów, dnia 23.08.2010 r.

 

 

 

 

W Y K A Z

 

 

 

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 

        

 

         Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651  ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

1.

Miejscowość

Gruszków

2.

Oznaczenie nieruchomości wg. danych z ewidencji gruntów

21/1 i 21/2

3.

Nr księgi wieczystej

KZ1O/00041825

4.

Powierzchnia w ha

działka 21/1 o pow. 0,12 ha

działka 21/2 o pow. 0.14 ha

Razem                     0,26 ha

5.

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona w centralnej części wsi Gruszków w obszarze gruntów wykorzystywanych na cele rolniczej przy drodze o nawierzchni asfaltowej, ok. 4 km od  siedziby miejscowości gminnej. Posiada dostęp do sieci elektrycznej i  wodociągowej.

6

Przeznaczenie                w planie zagospodarowania przestrzennego

RZ - na cele produkcji rolnej

7

Obciążenia  nieruchomości oraz zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość

brak

8

Cena nieruchomości      w zł

18 000,00

9

Forma sprzedaży

przetarg ustny nieograniczony

                                                                             Wójt

                                                                 mgr Józef Wilkosz