Główne zadania zrealizowane w Gminie Doruchów

                                        w latach 1998 - 2002

 

I. Oświata:

 

   1/  Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Torzeńcu o salę gimnastyczną z zapleczem

        socjalnym, mieszkaniem i kotłownią olejową.

       Równocześnie w starym budynku szkoły wymieniono instalację  elektryczną,

       zlikwidowano piece kaflowe na rzecz instalacji c.o.  podłączonej do

       nowowybudowanej kotłowni.   

           -  oddano do użytku w 2000r.

           - wartość inwestycji 712.555.- zł.

  2/ Rozbudowa szkoły Podstawowej w Doruchowie o sanitariaty i salę   komputerową.

           -  przekazano do użytku w 1999r.

           - wartość inwestycji 221.807,- zł.

  3/ Budowa Gimnazjum w Doruchowie

            - oddano do użytku z dniem 1 września 2001r.

            - wartość inwestycji 2.396,695.- zł.

         

W sierpniu tego roku ukończono wymianę instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Doruchowie.

                   

Aktualnie realizujemy budowę ogrodzenia Szkoły w Torzeńcu oraz  budowę budynku gospodarczego przy szkole Nr 2 w Doruchowie.

 W pawilonie sportowym organizujemy salę ćwiczeń  ogólnorozwojowych.

 

II. Drogownictwo:

    1/ W 1999 roku wykonano dywaniki asfaltowe na drogach:

        od poczty do młyna, Wrzosy w kierunku zabudowań pana Dembnego, ul.

        Leśna, Stara Kuźnica.

    2/ W roku bieżącym położono dywaniki asfaltowe na dalszych odcinkach   

         dróg i ulic: w Starej Kuźnicy, ul. osiedlowe tj. Ogrodowa, Topolowa, 

         Krzywa i bez nazwy oraz  od cmentarza do ulicy Kaliskiej.

 

Łączna długość wybudowanych dróg asfaltowych wynosi: 4,924 km

Wartość inwestycji wynosi 699.973 zł.

 

Poza tym  wykonano chodniki przy ulicy Kościelnej i Lipowej na  wartości 123.034 zł.

 

W latach 1999 do 2002r. do remontu dróg zakupiono również 4.490 ton żużla na 

wartość   141.856 zł.

 

Przy współudziale WZDW i PZD  wykonano  nową  nawierzchnie  przez centrum Doruchowa oraz chodniki przy ulicach Kępińskiej,           Ostrzeszowskiej i Kaliskiej.

 

W tym roku zrealizujemy jeszcze z WZDW przebudowę skrzyżowania  obok P. Króla.

         

Gmina Doruchów sfinansowała koszt przygotowania dokumentacji  technicznej na planowaną budowę chodnika we wsi Przytocznica.

 

W latach 1998-2002r. zakupiono wiaty przystankowe, które zostały rozmieszczone w Przytocznicy 2 szt. w Torzeńcu /przy skrzyżowaniu/ 1 szt. oraz na ulicy  Ostrzeszowskiej 1 szt.

Łączny koszt 14.700zł.


III. Ochrona środowiska.

    1/  W 2000r. oddano do użytku Oczyszczalnie ścieków.

         koszt inwestycji zamknął się kwotą: 1.807.697 zł.                                        

    2/  W roku  1999 wykonano kanalizację w ulicach Kościelna, Lipowa,  Ogrodowa,

         Krzywa, Topolowa natomiast w 2000 roku wykonano  kanalizację w ulicach

         Kaliska i Kępińska.                                      

         Łącznie wybudowano 2,5 km sieci kanalizacyjnej na wartość 441.622 zł.

    3/ Posiadamy opracowaną dokumentację techniczną na pozostałą część Doruchowa  

        objętą programem kanalizacji.   

        Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie inwestycji z programu SAPARD


IV. Oświetlenie ulic:

     1/ W roku 1998r. wykonano oświetlenie drogi we wsi Przytocznica obok   remizy

         OSP oraz  ul. Ostrzeszowskiej i Rolnej w Doruchowie.

     2/ Natomiast w 1999r. wybudowano oświetlenie dróg powiatowych w Przytocznicy

         od wiaduktu do lasu, w Skarydzewie na odcinki Wolniak- Szymański oraz dróg 

         wojewódzkich w Starej Kuźnicy, Torzeńcu i ul. Powstańców Wielkopolskich w

         Doruchowie.

     3/ W roku 2000 wykonano oświetleni na dalszym odcinku dróg powiatowych: ul.

         Tokarskiej w Doruchowie, w Plugawicach,

         Godziętowach 2 odcinki.

     4/ W roku bieżącym wybudowano oświetlenie ul. Parkowej, Placu Targowego w

         Doruchowie oraz we wsiach Przytocznica nad parkiem i  przy drodze do 

         Marszałek, w Skarydzewie obok cmentarza i w  Tokarzewie od skrzyżowania z 

         drogą powiatową wzdłuż drogi w stronę  Rudniczyska.

     Łącznie wybudowano 9,070 km. kablowej i napowietrznej linii   oświetleniowej

     i zamontowano 97 szt. lamp oświetleniowych.

     Koszt inwestycji wyniósł łącznie: 215.913 zł.


V. Wodociąg:

W 2001r został wybudowany przy współudziale mieszkańców wodociąg w Przytocznicy - Majory  oraz w 2000r. w miejscowości Wygoda  Tokarska w  budowie, którego Gmina Doruchów parcypowała w kosztach.

Łącznie wybudowano 2.371 mb sieci wodociągowej.

Koszt inwestycji wyniósł łącznie  63.944,- zł.  

Kontynuowane są bieżące remonty domów ludowych, strażnic, szkół, budynków gminnych, przystanków autobusowych, dróg i ulic, urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

 

Dorobek ostatnich czterech lat świadczy o tym, że mimo bardzo trudnych warunków ekonomicznych w kraju, obciążenia samorządów nowymi zadaniami, oraz trudnych warunków finansowych w gospodarstwach domowych,  mieszkańcy  naszej Gminy mogą być dumni z osiągnięć a Rada i Zarząd Gminy z podniesioną głową może powiedzieć  " to kolejne lata , które nie zostały w naszej Gminie zmarnowane"           

 

Doruchów, dnia 1 października 2002 roku