O B W I E S Z C Z E N I E

                                   Wójta  Gminy  Doruchów z dnia 26.05.2011 r. 

 

 

            Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm./, Wójt Gminy Doruchów podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Doruchowie, ul. Kępińska 13 od dnia 26.05.2011 r. na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości  Doruchów składającej się z dwóch działek o numerach 1287/1 i 1287/2.     

 

 

                                                                                  Wójt

                                                                       mgr Józef Wilkosz