Doruchów, dnia 17 marca 2003 roku.

 

 

 

 

Ilość punktów świetlnych na terenie Gminy Doruchów - 457 szt.

 

Ogólna suma wydana na oświetlenie uliczne :

 

- w 2002 roku wyniosła - 143.236,00 zł.

 

- w 2001 roku wyniosła - 109.478,70 zł.

 

      Wzrost wydatków  -   33.757,30 zł.

 

Średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego wyniósł:

 

- w 2002 roku - 313,43 zł.

 

- w 2001 roku - 254,00 zł.

 

Wzrost kosztu utrzymania  - 59,43 zł.

 

W rozbiciu na poszczególne sołectwa :

 

Sołectwo

Ilość punktów świetlnych

Ilość punktów świetlnych wybudowanych w 2002r.

Koszt utrzymania

punktów świetlnych

w poszczególnym

Sołectwie

Doruchów I

161 szt.

10

50.462,- zł.

Doruchów II

39 szt.

-

12.223,- zł.

Skarydzew

61 szt.

3

19.119,- zł.

Plugawice

25 szt.

-

7835,- zł.

Torzeniec

60 szt.

-

18.805,- zł.

Tokarzew

43 szt.

4

13.477,- zł.

Godzietowy

26 szt.

-

8.143,- zł.

Przytocznica

42 szt.

9

13.477,- zł.

Razem :

457 szt.

26

 

 

 

 

 

 

Żużel na drogi w 2002 r. - 781 ton.

 

Cena 1 tony - 23 zł. NETTO + 22% VAT = 28,06  zł.  

 

28,06 zł. x 25 ton = 701,50 zł. 1 zestaw żużla.

 

W rozbiciu na poszczególne sołectwa :

 

Tokarzew               -          50 t.

Godziętowy           -          50 t.

Przytocznica           -          50 t.

Plugawice               -         50 t. + 27 t. / Oświęcim / + 25 t. / Plugawice -               

                                                            obok Gruchockiego/

Torzeniec               -         75 t. + 25 t. / Wróbel  - Parcele /

Skarydzew             -         75 t.

Doruchów I             -         75 t. + 25 t. /ul. Spokojna/ + 25 t. /Dąbrówka/ + 50 t.       

                                                   /droga do cmentarza/ + 25 t. / Waiss/ + 27 t.       

                                                    /ul. Łąkowa + Plac Targowy /

Doruchów II            -         75 t. + 27 t / droga obok Wantocha/ + 25 t. / droga     

                                                    obok Sitka /

 

 

Sporządził:

 

Wyrwas Grzegorz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz dróg :

 

Morawin - Mieleszówka - 1250 m x 5 m  = 6250 m 2

Torzeniec - Stary Pan   - 3.500 m x 5 m = 17.500 m2

Doruchów - Godziętowy - 3.750 m x 5 m = 18.750 m 2

Tokarzew  - w stronę Mikorzyna - 1.500 m x 5 m = 7.500 m 2

Torzeniec od Janickiego do Rudniczyska / zakręt / - 1675 m x 5 m = 8.375m 2

Rudniczysko - Zalesie - 2.000 m x 4 m = 8.000 m 2

Zalesie - Psia Górka  - 1425 m x 5 m = 7.125 m 2

 

         Razem : 15,1 km. - 73.500 m 2