O B W I E S Z C Z E N I E

                                 Wójta  Gminy  Doruchów z dnia 10.06.2011 r. 

 

 

         Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm./, Wójt Gminy Doruchów podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Doruchowie, ul. Kępińska 13 od dnia 10.06.2011 r. na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne położonych w  miejscowościach:  Doruchów  i  Przytocznica.  

 

                                                                  Wójt

                                                        mgr Józef Wilkosz