O B W I E S Z C Z E N I E   

Wójta Gminy Doruchów z dnia 28.10.2011 r.

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm./, Wójt Gminy Doruchów podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Doruchowie, ul. Kępińska 13 od dnia 28.10.2011 r. na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Stara Kuźnica oznaczonej numerem ewidencyjnym 122/23 o powierzchni 0,02.48 ha.

                                                                                                    Wójt                                                                                                                                                                                        mgr Józef Wilkosz