Kierownicy jednostek organizacyjnych – informacje osobowe:

-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Doruchowie – Maria Cieśla

-Gminny Ośrodek Kultury w Doruchowie - Ryszard Mazur

-Biblioteka Publiczna Gminy Doruchów-Leokadia Piasecka

-Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. w Doruchowie- Walenty Okoń

-Publiczne Przedszkole w Doruchowie-Dorota Makles