0,220 m3 drewna x 194,24 zł/1 m3 = 42,7328 złPodstawa prawna:
1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (M.P. 2019.1018)