Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Nabór na stanowisko urzędnicze do spraw pozyskiwania funduszy europejskich w Urzędzie Gminy Doruchów

Doruchów, dn. 14.07.2014 r.

 

OGŁOSZENIE
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


Wójt Gminy Doruchów

ogłasza nabór na stanowisko do spraw pozyskiwania funduszy europejskich
w Urzędzie Gminy Doruchów

 

1. Wymagania niezbędne:

 

1)    obywatelstwo polskie,

2)    niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

3)   wykształcenie wyższe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku urzędniczym (preferowane wykształcenie o profilu ekonomicznym, technicznym, administracyjnym prawnym),

4)    znajomość dokumentów, wytycznych dotyczących programów pomocowych Unii Europejskiej,

5)    znajomość regulacji prawnych z zakresu ustawy o samorządzie gminnym,
ustawy o finansach publicznych, prawa zamówień publicznych, prawa Unii Europejskiej, ustawy o dostępie do informacji publicznej,

6) stan zdrowia pozwalający na realizowanie czynności objętych zakresem zadań stanowiska pracy,

7) biegła obsługa komputera – znajomość pakietu MS Office /Word, Excel, Power Point/ oraz programów graficznych.

 

2. Wymagania dodatkowe:

           

1)     staż pracy minimum 1 rok na stanowisku związanym z pozyskiwaniem środków unijnych,

2)    znajomość przepisów prawa i wiedza w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych, unijnych,

3)    praktyczna znajomość języka angielskiego

4)    komunikatywność, operatywność, samodzielność, rzetelność, praca w zespole,

5)    prawo jazdy kat. B

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1)  właściwa realizacja zadań związanych z pozyskiwaniem środków finansowych z funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych, w tym krajowych,

2)    pozyskiwanie i aktualizacja informacji o programach operacyjnych UE i funduszach pomocowych,

3)    sporządzanie wniosków o dofinansowanie na realizację projektów,

4)    przygotowanie danych i koniecznej dokumentacji do podpisania umów,

5)    sporządzanie wniosków o płatność w celu otrzymania refundacji poniesionych nakładów finansowych,

6)  prowadzenie bieżącej korespondencji i utrzymywanie stałego kontaktu z instytucjami zewnętrznymi w  przedmiotowym zakresie,

7)    prowadzenie rejestru projektów inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Doruchów,

8)  współpraca w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich z gminnymi jednostkami organizacyjnymi,

9) bieżące informowanie kierownika o zmianach zachodzących w obrębie  funduszy europejskich,

10)  udzielanie jednostkom organizacyjnym niezbędnych informacji związanych z możliwością korzystania z finansowania zadań ze środków zewnętrznych,

11)  wykonywanie innych zleconych zadań z zakresu  pozyskiwania środków zewnętrznych,

12) prace nad aktualizacją dokumentów strategicznych Gminy Doruchów,

13) pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych z funduszy zewnętrznych na działalność kulturalną, informacyjną, wydawniczą i promocyjną gminy,

14) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki mieszkaniowej,

15) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i kontrolą dotacji z zakresu rozwoju sportu,

16) prowadzenie spraw związanych z zakresu współpracy Gminy Doruchów z organizacjami pozarządowymi.

 

 

4. Wymagane dokumenty:

1)    życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2)    list motywacyjny wraz z uzasadnieniem przystąpienia do naboru

3)    kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie, 

4) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń,

5)    oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,

6)    kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i  umiejętnościach.

 

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy
w Doruchowie ul. Kępińska 13  w Sekretariacie  pok. Nr 16
, Wszystkie aplikacje złożyć należy
w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Dotyczy: naboru na stanowisko ds. pozyskiwania funduszy europejskich.
w terminie do dnia
25 lipca2014r. /data wpływu/.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.   Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.doruchow.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Doruchowie przy ul. Kępińskiej 13

 

   Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronnie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póżn. Zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Z 2001 r Nr 142, poz. 1593 ze zm.).

 

 

 

Wójt Gminy Doruchów

mgr Józef Wilkosz

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Grzesik
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Grzesik
Data wprowadzenia:2014-07-14 08:46:24
Opublikował:Łukasz Grzesik
Data publikacji:2014-07-14 08:48:44
Ostatnia zmiana:2014-08-14 10:40:39
Ilość wyświetleń:2786

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij