Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Doruchów

Kolorowy pasek

Nabór na stanowisko urzędnicze do spraw organizacyjnych w Urzędzie Gminy Doruchów

OGŁOSZENIE
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


Wójt Gminy Doruchów
ogłasza nabór na stanowisko:

do spraw organizacyjnych
w Urzędzie Gminy Doruchów

 

1. Wymagania niezbędne:

 

1)    obywatelstwo polskie,

2)    niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

3)   wykształcenie wyższe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku urzędniczym (preferowane wykształcenie o profilu ekonomicznym, administracyjnym prawnym, technicznym),

4)    znajomość dokumentów, wytycznych dotyczących zamówień publicznych,

5)    znajomość regulacji prawnych z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, ustawy
o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych,  ustawy o funduszu sołeckim,

6)  stan zdrowia pozwalający na realizowanie czynności objętych zakresem zadań stanowiska pracy,

7)  biegła obsługa komputera – znajomość pakietu MS Office /Word, Excel, Power Point/ oraz programów graficznych.

 

2. Wymagania dodatkowe:

           

1)   preferowany staż pracy w administracji samorządowej,

2)   doświadczenie w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego,

3)    komunikatywność, operatywność, samodzielność, rzetelność, praca w zespole,

4)    prawo jazdy kat. B

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1)      Prowadzenie rejestru dokonanych zakupów, robót i usług ze wskazaniem zastosowanego trybu postępowań wg ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym zakupów których wartość nie przekracza kwoty 30 000 EU,

2)      Przygotowywanie informacji i sprawozdań z realizacji ustawy Prawo zamówień publicznych dla Rady Gminy,

3)      Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej dokonania zamówień na zakupy towarów i usług zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz prowadzenie rejestrów tych postępowań i rocznych sprawozdań w tym zakresie, a także stosownych informacji dla Rady Gminy,

4)      Gospodarowanie Funduszem Świadczeń Socjalnych pracowników,

5)      Prowadzenie zaopatrzenia materiałowo-technicznego z przeznaczeniem na cele administracyjne oraz zakup inwentarza ruchomego i opału na potrzeby Urzędu, Dworca Autobusowego, Biblioteki i hydroforni,

6)      Prowadzenie magazynu materiałowo sprzętowego Urzędu. Zapewnienie właściwym pracownikom należnych sortów odzieży i obuwia roboczego oraz środków czystości,

7)      Prowadzenie czynności związanych z inwentaryzacją i komunalizacją majątku Gminy,

8)      Organizacja obsługi kominiarskiej obiektów Gminy i określonych przepisami okresowych przeglądów budynków,

9)      Prowadzenie spraw dotyczących zabezpieczenia majątku Gminy, a w szczególności jego ubezpieczenia,

10)  Bieżące prowadzenie rejestru umów,

 

 

4. Wymagane dokumenty:

 

1)    życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2)    list motywacyjny wraz z uzasadnieniem przystąpienia do naboru

3)    kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie, 

4)    kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń,

5)    oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,

6)    kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i  umiejętnościach.

 

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Doruchowie ul. Kępińska 13  w Sekretariacie  pok. Nr 16 , Wszystkie aplikacje złożyć należy w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Dotyczy: naboru na stanowisko ds. organizacyjnych w Urzędzie Gminy Doruchów

 

w terminie do dnia 28 sierpnia 2014 r. /data wpływu/.

 

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.   Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.doruchow.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Doruchowie przy ul. Kępińskiej 13

 

   Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronnie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póżn. Zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Z 2001 r Nr 142, poz. 1593 ze zm.).

 

 

      

Doruchów, dn. 14.08.2014 r.

 

                                                        Wójt Gminy Doruchów

                                                            mgr Józef Wilkosz

                                         /-/

Metadane

Źródło informacji:Wójt Gminy Józef Wilkosz
Data utworzenia:2014-08-14 08:19:54
Wprowadził do systemu:Łukasz Grzesik
Data wprowadzenia:2014-08-14 08:20:25
Opublikował:Łukasz Grzesik
Data publikacji:2014-08-14 08:21:32
Ostatnia zmiana:2014-08-14 08:24:23
Ilość wyświetleń:2502

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij