OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrzeszowie zwraca się z prośbą do wszystkich gospodarstw utrzymujących drób o obowiązku zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc (pomieszczeń) w których przetrzymywany jest drób lub inne ptaki  z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Zgłoszenia można dokonać na drukach znajdujących się u Sołtysów lub w Urzędzie Gminy Doruchów, a następnie wysłać je do Powiatowego Lekarza Weterynarii  lub za pośrednictwem poczty  e – mail: ostrzeszow.piw@wetgiw.gov.pl

 

 

Adres:

Powiatowy Inspektorat  Weterynarii w Ostrzeszowie

ul. Generała Sikorskiego 58

63-500 Ostrzeszów

 

 

Powyższe ogłoszenie nie dotyczy gospodarstw, w których została przeprowadzona przez lekarza wyznaczonego perlustracja ze wskazaną liczebnością drobiu, gatunkiem oraz podpisem właściciela gospodarstwa.