W sprawie:
zmiany uchwaly nr XVI/100/2012 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 28 maja 2012r. w sprawie obowiazkowego wymiaru godzin dla nauczycieli prowadzacych zajecia dydaktyczne, opiekuncze i wychowawcze bezposrednio z uczniami lub na ich rzecz oraz ustalenie ...

Data uchwały:
2017-03-23

Numer uchwały:
XXVI/154/2017

Podjęta przez:
Rada Gminy w Doruchowie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódźtwa Wielkopolskiego