W sprawie:
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Data uchwały:
2017-03-23

Numer uchwały:
XXVII/156/2017

Podjęta przez:
Rada Gminy w Doruchowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego