W sprawie:
zmiany Uchwały Nr XXIII/121/2016 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Data uchwały:
2017-03-23

Numer uchwały:
XXVII/159/2017

Podjęta przez:
Rada Gminy w Doruchowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa z zastosowaniem od dnia 1 stycznia 2017r.