W sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2016

Data uchwały:
2017-04-27

Numer uchwały:
XXVIII/165/2017

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia