W sprawie:
zmiany Uchwały nr XXVI/138/2016 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognzy Finansowej Gminy Doruchów na lata 2017-2020

Data uchwały:
2017-04-27

Numer uchwały:
XXVIII/167/2017

Podjęta przez:
Rada Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia