W sprawie:
zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2017

Data uchwały:
2017-07-06

Numer uchwały:
XXXI/178/2017

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia