W sprawie:
zmiany zmiany Uchwały Nr XXV/138/2016 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Doruchów na lata 2017-2020

Data uchwały:
2017-08-24

Numer uchwały:
XXXIII/181/2017

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia