W sprawie:
zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2017

Data uchwały:
2017-08-24

Numer uchwały:
XXXIII/182/2017

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia