Podmiot wnoszący
Osoba prawna
Szulc-Efekt Sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222 000,00 PLN
Treść petycji i załączników Pobierz

Informacja o sposobie
załatwienia petycji

Pobierz