W sprawie:
zwolenia od podatku od nieruchomości

Data uchwały:
2017-10-26

Numer uchwały:
XXXV/192/2017

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2018r. Podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.