W sprawie:
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

Data uchwały:
2017-11-23

Numer uchwały:
XXXVI/198/2017

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia