W sprawie:
zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2017.

Data uchwały:
2017-11-23

Numer uchwały:
XXXVI/201/2017

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia