W sprawie:
zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Data uchwały:
2017-12-11

Numer uchwały:
XXXVIII/204/2017

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia