W sprawie:
Zmiany Uchwały Nr XXV/138/2016 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Doruchów na lata 2017-2020

Data uchwały:
2017-12-28

Numer uchwały:
XXXVIII/207/2017

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia