Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

OR.271.4.2018                                                                                                 Doruchów, dnia 20.04.2018 roku

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.)

 

1.       Zamawiający

Gmina Doruchów

ul. Kępińska 13;63-505 Doruchów

Regon: 250855009

e mail: inwestycje@doruchow.pl

 

2.       Postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego pn.: „Przebudowa drogi gminnej 840-575 P w miejscowości Skarydzew” znak sprawy: OR.271.4.2018

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane

·         na stronie internetowej: www.bip.doruchow.pl

·         w siedzibie zamawiającego: tablica ogłoszeń

·         w Biuletynie Zamówień Publicznych

Nie dopuszczono składania ofert częściowych

 

3.       Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty i podlegali ocenie wraz z streszczeniem ocen i porównania złożonych ofert zawierającym punktację w kryterium oceny.

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Ilość punktów uzyskanych w kryterium ceny

Ilość punktów kryterium okres gwarancji (m-c/pkt)

Uzyskana łączna ilość punktów

1

Iterbud Bartosz Kosecki

ul. Korczak 79

62-800 Kalisz

 

53,52

 

60/30

 

83,52

2

Usługi transportowe Handel Andrzej Pilarczyk Czajków 111

63-524 Czajków

 

60,00

 

61/40

 

100

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A.

ul. Składowa 2

63-500 Ostrzeszów

 

49,56

 

61/40

 

89,56

 

4.       Informacja o wykonawcach, którzy zostali wykluczeniu.

Nie dotyczy

W toku postępowania nie wykluczono żadnego z wykonawców

 

5.       Informacja o wykonawcach których oferty zostały odrzucone

Nie dotyczy

W toku postępowania nie odrzucono ofert żadnego z wykonawców

 

6.       Wybrano ofertę złożoną przez następującego wykonawcę.

O nazwa wykonawcy

                               Usługi transportowe Handel Andrzej Pilarczyk

                               Czajków 111

         63-524 Czajków

O uzasadnienie wyboru

W oparciu o podane w SIWZ kryteria oceny ofert  (suma punktów zdobytych w każdym kryterium)tj.:

 

Kryterium ceny określone wg wzoru:

(najniższa cena/cena badanej oferty) x 60 = liczba punktów kryterium

 

Kryterium zaproponowanego okresu gwarancji określone wg następującego schematu:

W niniejszym kryterium oceniana była ilość pełnych miesięcy przez jaką wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia. Wykonawca w tym kryterium mógł otrzymać maksymalnie 40 punktów. Maksymalną ilość punktów otrzymał wykonawca, który zaproponował najdłuższy okres gwarancji, pozostali oceniani byli następująco:

– wykonawca, który udzieli gwarancji na 36 miesięcy otrzyma – 0 pkt.

             – wykonawca, który udzieli gwarancji na okres od 37 do 44 miesięcy otrzyma 10 pkt.

             – wykonawca, który udzieli gwarancji na okres od 45 do 52 miesięcy otrzyma 20 pkt.

– wykonawca, który udzieli gwarancji na okres od 53 do 60 miesięcy otrzyma 30 pkt.

             – wykonawca, który udzieli 61 miesięcy i więcej gwarancji otrzyma 40 pkt.

  

Oferta nr 2 jest ofertą z najniższa cena i uzyskała najwięcej punktów w kryterium okresu gwarancji uzyskując w sumie 100 punktów ( maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosi 100) i została uznana za ofertę najkorzystniejszą)

 

7.       Zamawiający informuje że umowa o udzielenie zamówienia może zostać zawarta zgodnie z art. 94 ust 1 pkt.2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych po upływie 5 dni od dnia  przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

 

 

 

 

     /Józef Wilkosz/

    Wójt Gminy Doruchów                                                                                     …………………………………………………………………

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Waldemar Rybczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Waldemar Rybczak
Data wprowadzenia:2018-04-20 13:51:56
Opublikował:Waldemar Rybczak
Data publikacji:2018-04-20 13:53:42
Ostatnia zmiana:2018-04-20 13:53:49
Ilość wyświetleń:667

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij