W sprawie:
Zmiany Uchwały Nr III/21/2018 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Doruchów na lata 2019-2025

Data uchwały:
2019-04-12

Numer uchwały:
VIII/44/2019

Podjęta przez:
Radę Gminy Doruchów

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia