W sprawie:
Przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla gminy Doruchów

Data uchwały:
2019-05-06

Numer uchwały:
IX/48/2019

Podjęta przez:
Radę Gminy Doruchów

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia