W sprawie:
Sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwała Nr VIII/46/2019 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 12 kwietnia 2019 roku dotyczącej zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2019.

Data uchwały:
2019-05-06

Numer uchwały:
IX/53/2019

Podjęta przez:
Radę Gminy w Doruchowie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia