WÓJT GMINY DORUCHÓW OGŁASZA NABÓR NA FINANSOWANIE USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

 

  1. Nabór wniosków odbywa się trybie ciągłym.
  2. Dofinansowanie do 100%.
  3. Beneficjentami tego naboru mogą być właściciele nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest.
  4. Zakres zadania obejmuje demontaż, zbieranie (wyrobów wcześniej zdemontowanych), transport i utylizację wyrobów azbestowych. W ramach prowadzonego naboru nie będą finansowane koszty  wykonania nowego pokrycia dachowego. Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć leżą po stronie właściciela nieruchomości.
  5. Wniosek wraz z załącznikami do pobrania poniżej lub dostępny bezpośrednio w Urzędzie Gminy.
  6. Wnioski należy składać w sekretariacie lub w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Doruchów w godzinach pracy Urzędu.

 

WAŻNA INFORMACJA

Zadanie realizowane będzie tylko w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku  Gminy Doruchów o dofinansowanie projektu dotyczącego usuwania wyrobów zawierających azbest  przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Realizacja zadania bezpośrednio u mieszkańców będzie odbywać się według kolejności wpływu wniosku do Urzędu Gminy do wyczerpania środków.

W przypadku, gdy wniosek Gminy Doruchów nie zostanie zakwalifikowany do realizacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej  w Poznaniu wnioski złożone przez mieszkańców będą kwalifikowane w ramach kolejnego naboru prowadzonego przez Gminę, a ich realizacja odbędzie  się po uzyskaniu dofinansowania w kolejnych latach.

 

*Wnioski złożone w ramach naboru prowadzonego przez powiat ostrzeszowski zostały zwrócone do Urzędu Gminy Doruchów w celu ich rozpatrzenia w ramach aktualnie prowadzonego naboru przez Gminę.