W sprawie:
Zmiany Statutu Gminy Doruchów

Data uchwały:
2019-02-25

Numer uchwały:
VI/35/2019

Podjęta przez:
Radę Gminy Doruchów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego