W sprawie:
zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkaso

Data uchwały:
2019-08-12

Numer uchwały:
XII/71/2019

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego