W sprawie:
zmiany Uchwały nr III/21/2018 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Doruchów na lata 2019-2025.

Data uchwały:
2019-09-09

Numer uchwały:
XIV/77/2019

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia