W sprawie:
zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2019

Data uchwały:
2019-09-09

Numer uchwały:
XIV/78/2019

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia